Otvárame vonkajšiu terasu!

OD STREDY 6. 5. OTVÁRAME NAŠU VONKAJŠIU TERASU


Článok pre Vás budeme priebežne editovať aktuálnymi informáciami.

Priatelia! Vyzerá to tak, že dlhé čakanie sa pomaličky, postupne blíži ku koncu.

Vláda tento týždeň  (v pondelok 4. 5.) schválila zlúčenie fázy 2 a 3 v uvoľňovaní ekonomiky, čo znamená možnosť otvoriť postupne od stredy (6. 5.), veľmi zodpovedne a čo najbezpečnejšie, aj terasy 😉  Všetky potrebné detaily, najmä tie týkajúce sa hygieny, prevádzkových pravidiel a vašej bezpečnosti neustále s úradmi preverujeme a budeme vás o nich čoskoro informovať.

Pravidlá, ktoré budú určené v oblasti hygieny, odstupov, pravidiel pre konzumovanie jedál a nápojov či pravidlá pre odstupy stolov alebo maximálny počet hostí pri stole bude potrebné spoločne a veľmi zodpovedne dodržiavať. Myslime prosím spolu na to, že to bude primárne na ochranu nás všetkých a s cieľom, aby sme si už čoskoro opäť mohli užívať život trochu slobodnejšie.

PRAVIDLÁ, KTORÉ SPOLOČNE A ZODPOVEDNE MUSÍME DODRŽIAVAŤ

Pri jednom stole môžu sedieť maximálne dvaja dospelí ľudia a dve deti. Odstup stolov bude 2m.

Toalety budú dezinfikované každú hodinu a aj na toaletách a aj na samotnej prevádzke budú pre hostí k dispozícii dezinfekčné prostriedky na ruky.

Stoly budú dezinfikované po každom hosťovi.